Depresjon er ingen sykdom!

publisert i Blogg

Du har vært aktiv. Lenge. Fysisk og psykisk. Kanskje mest psykisk. Du kjenner deg sliten, men må bare videre. Alltid videre. Plutselig stopper verden opp, alt blir svart.

Du blir diagnostisert som deprimert. Du har blitt syk!

De fleste som har fått diagnosen depresjon, opplever at det handler om utmattende slitenhet og smerte – ofte et helvete, et svart hull. Og et ønske om å komme seg vekk. Men er det egentlig en sykdom?

Depresjon koster verden 12 milliarder arbeidsdager i året

Hva er en sykdom?

Sykdom er når noe er galt, når ting ikke er som det skal. I følge Store medisinske leksikon er en sykdom «en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale funksjoner».

Men er det galt at kroppen stopper deg for å fortelle deg at du er sliten? Er det galt at kroppen og sinnet forteller deg hva du trenger? Er det galt at kroppen gir deg et helvete for å få deg til å lytte, slik at du må gjøre det kroppen ber deg om? Er kroppens enestående evne til å overleve ”forstyrrelser i kroppens normale funksjoner”?

Hold pusten et kvarter så kjenner du hva jeg mener

Hva er det egentlig som er galt? Ingenting! Ingen verdens ting! Bare for lite ingenting! For mye action, fysisk og psykisk, og for lite ro og hvile. Kroppen og sjelen er slitne!

Den beste medisin mot stress og utbrenthet

Depresjon er en nødvendig pause, et komma i hverdagen – noe man trenger når man har kjørt seg for hardt over for lang tid.

Etter tusener av år med utvikling har vi fortsatt denne egenskapen, denne kroppslige evnen til å tvinge frem en pause når vi trenger den. Men vi har blitt lurt til å tro at noe er galt fordi det føles vondt. Og vi blir lurt til å tro at pausen, eller det vi kaller depresjon, er en sykdom.

Fenomenet depresjon er hva jeg kaller en «friskdom»: en normaltilstand eller en normalreaksjon, selv om den oppleves uoverkommelig, smertefull og vond

Diagnosen depresjon

Diagnoser blir assosiert med sykdom. Ser man på diagnosen depresjon basert på diagnosemanualen ICD-10, er hovedkriteriene «depressivt stemningsleie, manglende interesse eller glede av lystbetonte aktiviteter og nedsatt energi».

Dette er «bare» følelsen av å være sliten. Et positivt stemningsleie, interesse og lyst forsvinner helt naturlig når man er sliten. Nedsatt energi betyr at man er sliten. Depresjon handler om sterk slitenhet i praksis.

Ser man på tilleggskriteriene for diagnosen depresjon i ICD-10 – «dårlig selvtillit, skyldfølelse, tanker om død og selvmord, nedsatt konsentrasjonsevne og lite initiativ» – forteller også dette at man er sliten, at man ikke orker noe og dermed ikke får til noe. Tilstanden er så uutholdelig at man ønsker seg vekk.

Løsninger

Det at tilstanden blir stemplet som sykdom, som om noe er galt, kan i mange tilfeller gjøre problemet større for den som opplever det, og motivet for å komme seg vekk øker. Konsekvensen kan være at man graver seg enda mer ned – det blir som å forsøke å komme seg ut av et hull med kvikksand. Løsninger som selvmord og rusmisbruk kan i verste fall bli løsninger man griper til fordi man ikke ser andre veier ut.

Men det er ikke det, det finnes bedre løsninger!

Se: Depresjon er en friskdom!

Når man forstår fenomenet som det det egentlig er, åpnes en hel verden av gode løsninger. For det finnes bedre og mer funksjonelle løsninger, og en mer «riktig» forståelse er i seg selv halve løsningen.

Dette er ingen bagatellisering av det å være deprimert. Depresjon er et ubeskrivelig smertefullt helvete, og vanskelig å forestille seg for de som ikke har vært der. Men kroppen benytter sterke signaler for at vi skal lytte.

Dette er ingen bagatellisering, det er en funksjonell vei ut – dette er en løsning som virker.

Depresjon er ingen sykdom, det er en friskdom!

Se også kurset Depresjon for Nybegynnere her!

Les også: Psykiske lidelser er ofte normalreaksjoner